ponedeljek, 22. februar 2010

KOMPOST-COMPOST - II

SEGREVANJE KOMPOSTA


V pravilno sestavljeni kompostni mešanici, se bodo hitro namnožili mikroorganizmi, ki se bodo hranili z organskimi ostanki. Zaradi močne mikrobiološke aktivnosti se bo kompost pričel segrevati. Segrevanje je torej znak močne mikrobiološke aktivnosti, kar pomeni, da smo kompostno mešanico pravilno pripravili.

Pri samem razkroju organskega materiala ponavadi sodelujejo trije tipi mikroorganizmov, vsak tip v svojem temperaturnem območju.

a) psihrofilni mikroorganizmi (hladnoljubni organizmi) najbolje delujejo pri temperaturah do 20°C. Delovati pričnejo, ko je kompostna mešanica še hladna. S svojim delovanjem povzročijo ogrevanje kompostnega kupa in omogočijo delovanje drugega tipa mikroorganizmov, ki potrebujejo za optimalno delovanje toplejše pogoje

b) mezofilni mikroorganizmi so odgovorni za večji del procesa razgradnje organske snovi. Delujejo pri temperaturah med 20 °C in 40°C. Če imajo dovolj ogljika, dušika, vode in zraka, bodo ti organizmi hitro razgradili večji del organske snovi in dvignili temperaturo komposta nad 40°C. Sedaj nastopi naslednji tip mikroorganizmov

c) termofilni mikroorganizmi (toploljubni mikroorganizmi), kateri nadaljujejo z razgradnjo in lahko dvignejo temperaturo kompostne mešanice nad 60°C. Ta temperatura je dovolj visoka, da pasterizira kompost, uniči patogene mikroorganizme in nekatera rastlinska semena (pleveli).

ODSTRANJEVANJE TEŽAV PRI KOMPOSTIRANJU

1. Kompostni kup se ne segreva:

a) Presuh material. To se lahko zgodi v vročih poletnih mesecih.

 Navlažite mešanico in jo prekrijte s folijo, da preprečite prekomerno izhlapevanje

b) Premalo dušika – kompostno mešanico sestavljajo predvsem snovi z visokim odstotkom ogljika

 Dodajte snovi z visokim odstotkom dušika

c) Premajhen kompostni kup - velikost vsaj 600-1000 l; višina kupa ca. 90 -100 cm

 Dodajte še več materiala in ga vmešajte v kompostni kup


2. Neprijeten vonj

a) Preveč dušika

 Dodajte snovi z visokim odstotkom ogljika ( suho listje, slama, papir,…)

b) Premoker kompost - zato premalo kisika in organska snov gnije

 Prezračite kompost z mešanjem in dodajte suh material

Ni komentarjev: