ponedeljek, 28. november 2011

Knjiga o kompostiranju

  • Vse o kompostiranje vrtnih in gospodinjskih odpadkov,
  • tabele razmerja ogljik/dušik za različne surovine primerne za kompostiranje
  • organizmi, ki pomagajo pri kompostiranju
  • primarni, sekundarni, terciarni konzumenti v kompostu
  • načini kompostiranja
  • in še marsikaj drugega
v knjigi: