sobota, 04. januar 2014

Encyrtus aurantii - parazitoid kaparjev

Od 1,6-3 mm velika rjava osica, z belimo obarvanimi konci nog z veliko glavo in kijastimi tipalkami, spominja na mravljo. Samica odlaga jajčeca v različne vrste kaparjev (Saissetia coffeae, S. oleae, S. nigra, Coccus viridis, C. hesperidum, C. pseudomagnoliorum). Predvsem v ličinke v tretji in četrti fazi razvoja. Samica odlaga neoplojena (haploidna) jajčeca iz katerih se razvijejo samci in oplojena (diploidna) jajčeca iz katerih se razvijejo samice. Jajčece, ki ga samica odloži na rob kaparjevega ščitka, je s cevko povezano z zunanjostjo tako, da lahko dobiva zrak. Ker ličinka, ki se razvije iz jajčeca, za dihanje potrebuje zrak , ostaja povezana s cevko z okoljem. Pred zabubljenjem, si ličinka v notranjosti kaparja izgradi nekakšno kamrico, povezano s trahejami gostitelja, kar omogoča bubi, da dobiva zrak, ki ga diha njen gostitelj, šele takrat ličinka prekine osnovno povezavo z okoljem preko cevke in se v zračni kamrici zabubi. Ko se končno iz bube razvije odrasel osebek, si pregrize pot na prostost in šele takrat gostitelj pogine.