petek, 20. december 2013

10 koristnih žuželk katere bi si želeli imeti v vrtu tudi v letu 2015

Aphidoletes aphidomyza - Cecidomyiidae

Hržica-Aphidoletes aphidomyza

Ličinke te majhne dolgonoge hržice se prehranjujejo z več kot 60 različnih vrst listnih uš. Listno uš najprej paralizirajo s slino, ki tudi delno razkroji vsebino uši katero nato posesajo. Odrasle hržice privablja cvetje z dosti cvetnega prahu.

The larvae of this tiny, long-legged fly feed on more than 60 species of aphids by paralyzing their prey with toxic saliva. Pollen plants will bring aphid midges to your garden.

Aphidius sp - Braconidae

Brakonidne osice - Braconidae

Samice brakonidnih os ležejo jajčeca v ličinke drugih žuželk kot so gosenice metuljev ali ličinke hroščev ali v listne uši. Ličinke osic se hranijo v notranjosti telesa gostiteljske žuželke in ko končajo svoj razvoj gostitelj pogine. Privabljajo jih rastline z drobnimi cvetovi kot so koper, peteršilj, divje korenje, rman.

The adult female of the species injects its eggs into host insects. The larvae then feed inside their hosts, which include moth and beetle larvae and aphids. The host dies once the larvae have completed development. Grow nectar plants with small flowers, such as dill, parsley, wild carrot, and yarrow, to bring them to your garden.

Himacerus mirmicoides - Nabide ( mravljasta plenilka)

Male plenilke - Nabidae

Male plenilke so stenice, ki se prehranjujejo z listnimi ušmi, majhnimi gosenicami, škržatki, resarji in drugimi manjšimi žuželkami.

Damsel bugs feed on aphids, small caterpillars, leafhoppers, thrips, and other pesky pests. Collect damsel bugs from alfalfa fields, using a sweep net, and then release them around your site.

Carabus coriaceus - Carabidae  (usnjati krešič)

Krešiči - Carabidae

Hrošči krešiči so nočne živali in polžev, gosenic sovk ter drugih žuželk talnih žuželk. Ličinka krešiča lahko pospravi več kot 50 različnih gosenic. Dobro se počutijo v podrasti, zato je dobro med gredicami zasaditi trajnice ali belo deteljo v sadovnjakih.

The nocturnal ground beetle is a voracious predator of slugs, snails, cutworms, cabbage maggots, and other pests that live in your garden’s soil. One beetle larva can eat more than 50 caterpillars! Plant perennials among garden plants for stable habitats, or white clover as a groundcover in orchards.

Chrysoperla sp - Chrysopidae

Tenčičarice - Chrisopidae

Odrasle rjave tenčičarice kot tudi njihove ličinke in ličinke zelenih tenčičaric se hranijo z listnimi ušmi, resarji, ušmi šiškaricami, ščitkarji in drugimi manjšimi žuželkami. Razne kobulnice bodo v vrt privabile različne tenčičarice.

Both adult lacewings and their larvae eat aphids, caterpillars, mealybugs, scales, thrips, and whiteflies. Angelica, coreopsis,cosmos, and sweet alyssum will bring lacewings to your garden.

Coccinella septempunctata - Coccinellidae ( sedempika polonica)

Polonice - Coccinellidae 

Odrasle polonice pojedo veliko listnih uši, njihove ličinke pa so še večji plenilci listnih uši. Za privabljanje polonic v vaš vrt sadite koper, janež, rman

Adult lady beetles eat aphids, mites, and mealybugs, and their hungry larvae do even more damage to garden pests. Plant angelica, coreopsis, dill, fennel, and yarrow.

Anthocoris sp - Anthocoridae

Antokoridae - Anthocoridae 

Antokoride so majhne stenice, ki se hranijo z različnimi žuželkami kot so listne uši, bolšice, manjše gosenice. Zlata rozga, detelja, rman so rastline, ki bodo privabile te stenice v vaš vrt.

The quick-moving, black-and-white patterned minute pirate bugs will attack almost any insect. Goldenrods, daisies, alfalfa, and yarrow will attract these bugs.

Cantaris fusca - Cantharidae  (temnosiva sneženka)

Sneženke - Cantharidae

Sneženke ali mehkokrilci so hroščki z mehkimi krili. Odrasli in in njihove ličinke se prehranjujejo z listnimi ušmi, gosenicami in drugimi insekti. V vrt jih lahko privabite z zlato rozgo, meto ali hortenzijo.

The soldier beetle feeds on aphids, caterpillars, and other insects, including harmless and beneficial species. Attract this flying insect by planting catnip, goldenrod, and hydrangea.

Arma custos - Pentatomidae

Ščitaste stenice-Pentatomidae

Predatorske ščitaste stenice se prehranjujejo z gosenicami in hrošči. Plen nabodejo s sesalom s lino spremeni vsebino plena v kašasto snov in ga izsesa. Dobro se počutijo v združbi trajnic ob robu vrta, ki nudijo skrivališča za odrasle in njihove ličinke.

The spined soldier bug’s pointed “shoulders” distinguish it from the peskier stink bug. Plant permanent beds of perennials to provide shelter for this predator of hairless caterpillars and beetle larvae.

Tachina fera Tachinidae

Muhe goseničarke-Tachinidae

Ličinke muh goseničark so notranji paraziti oz. parazitoidi mnogih gosenic ki delajo škodo v vrtu. cvetoče rastline kopra, peteršilja, zelene in drugih cvetnic bodo privabile odrasle muhe goseničarke, ki se prehranjujejo s pelodom in medičino.

Tachinid fly larvae burrow their way into many caterpillars, destroying these garden pests from the inside. Plant dill, parsley, sweet clover, and other herbs to attract adult flies.

Ni komentarjev: